Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601).

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem ostatecznego ustalenia daty ślubu i spisania protokołu przedślubnego.

Przynoszą wówczas:

  • świadectwa chrztu do ślubu (jeśli byli ochrzczeni poza parafią zawierania związku małżeńskiego), oraz datę I Komunii św.
  • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (jeśli nie ukończyłeś jeszcze kursu, możesz to zrobić online)
  • w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego: stosowne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  • informację o ukończonej katechizacji
  • dane świadków: imię i nazwisko
  • jeśli narzeczeni są spoza parafii muszą mieć zgodę na ślub z parafii zamieszkania

W kancelarii parafialnej otrzymają dalsze dyspozycje.