Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Komunia św.

Sakrament Komunii Świętej

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1322).

W naszej parafii w roku 2016 nie odbędą się uroczystości komunijne. Komunia św. będzie w III klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z decyzją księdza biskupa sakramenty, w tym I Komunia św. mają odbywać się we własnej parafii. Klasy II rozpoczęły już comiesięczne przygotowania.