Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Proboszczowie

ks._Antoni_Tofil.jpg

Ks. Antoni Tofil

Pierwszy proboszcz, wyświęcony w 1985. r, w naszej parafii w latach 1991 – 2008, obecnie proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Pile.

image.jpeg

Ks. Andrzej Skibiński

Drugi proboszcz, wyświęcony w 1990 r., w naszej parafii w latach 2008 - 2017, obecnie proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Sławsku.

857_proboszcz.png

Ks. Wojciech Filimon

Obecny proboszcz, wyświęcony w 1991 r., wcześniej w parafii św. Piotra i Pawła w Sławsku, ustanowiony z dniem 1 sierpnia 2017 r.