Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Wikariusze

Księża wikariusze w naszej parafii

out(2).png

Tomasz Szugalski

Pierwszy wikariusz, wyświęcony w 1992 r., w naszej parafii w latach 1992 - 1995, obecnie proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim

ks._Jerzy_Dalak.jpg

Ks. Jerzy Dalak

Wyświęcony w 1994 r., w naszej parafii w latach 1995 – 2000, obecnie proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Tucznie

 

ks._Jerzy_Knap.jpg

Ks. Jerzy Knap

Wyświęcony w 1993 r, w naszej parafii w latach 2000 – 2008, obecnie proboszcz w parafii Tarnówka.

 

out.png

Ks. Wojciech Szulczewski

Wyświęcony w 1996 r., w naszej parafii w latach 2006 – 2010, obecnie proboszcz w parafii w Śmiechów.

 

out (8) (1).png

Ks. Adam Falewicz

Wyświęcony w 2008 r., w naszej parafii w latach 2008 - 2010, obecnie rezydent w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie.

 

ks._Tomasz_Rodar.jpg

Ks. Tomasz Roda

Wyświecony w 2004 r., w naszej parafii w latach 2010 – 2013, obecnie wicedyrektor Caritas Polska.

 

ks._Tomasz_Rembelskig.jpg

Ks. Tomasz Rembelski

Wyświęcony w 1998 r., w naszej parafii w latach 2010 – 2012, obecnie w parafii w Pile

 

download-1.png

Ks. Piotr Flis

Wyświęcony w 2000 r., w naszej parafii w latach 2012 – 2015, obecnie proboszcz w parafii Biały Bór.

 

download-2.png

Ks. Łukasz Bikun

Obecny wikariusz, wyświęcony w 2010 r, ustanowiony 25 sierpnia 2015 r. Obecnie dyrektor Caritas diecezxji koszalińsko-kołobrzeskiej.