Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Pierwsza Komunia Święta 2017

Pierwsza Komunia Święta 2017

 

Rozpoczęcie: "Bądź pozdrowiony Jezu"

 

 1. Bądź pozdrowiony, Jezu, Ty zaprosiłeś nas,

  cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł czas.

   

  Ref. Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię,

  Tyś za nas, przecie, poświęcił życie swe.

   

 2. Dopuście do mnie dzieci, nie zabraniajcie im,

  tak powiedziałeś, Jezu, dwunastu uczniom swym.

   

 3. Sam byłeś kiedyś dzieckiem, dziecięce troski znasz

  i cieszysz się wraz z nami, boś Ty Przyjaciel nasz.

   

Przygotowanie darów: "Ofiaruję Tobie Panie mój"

 

Ofiaruje Tobie Panie mój

całe życie me

cały jestem Twój

aż na wieki.

 

oto moje serce przecież wiesz

Tyś miłością mą

jedyną jest.

 

Komunia: "Panie dobry jak chleb"

 

Panie dobry jak chleb,

bądź uwielbiony od swego Kościoła,

bo Tyś do końca nas umiłował,

do końca nas umiłował.

 

 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

  byśmy do nieba w drodze nie ustali.

  Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię

  dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

   

 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

  bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

  Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

  a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

   

 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

  jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.

  Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

  Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

   

 4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,

  a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.

  I dla nas zawsze masz otwarte serce,

  bo Ty do końca nas umiłowałeś.

   

"Już gościsz Jezu"

 1. Już gościsz Jezu, w sercu mym,

  Dzień to jest szczęścia mego dniem,

  Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,

  Bądźże uwielbion, Boże mój.

   

 2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój,

  Chcę ofiarować zapał swój,

  By zawsze pełnić wolę Twą,

  Zachować czystą duszę mą.

   

 3. Jezu, pozostań w sercu mym,

  Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.

  Dopomóż mi w godzinie złej,

  Wytrwać w miłości Jezu Twej.

   

"Jedne chleb"

 1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

  z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

  Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

  z soku wielu winnych gron pochodzi.

   

  Ref.

  Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,

  tak niech miłość złączy nas ofiarna.

  Jak ten kielich łączy kropel wiele,

  tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

 2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

  zabłąkane owce, które giną.

  W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

  byśmy jedną stali się rodziną.

   

 3. Na ramiona swoje weź, o Panie,

  tych, co sami wrócić już nie mogą!

  Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

  prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

   

Dziękczynienie: "Chwalę Ciebie Panie"

 

 1. Chwalę Ciebie Panie

  I uwielbiam   

  Wznoszę w górę swoje ręce

  Uwielbiając imię Twe.     

   

  ref. :

  Bo wielkiś Ty

  Wielkie dzieła czynisz dziś

  Nie dorówna Tobie nikt/ 2x

   

 2. Jesteś mą nadzieją

  Prawdą, życiem moim

  Daj mi poznać Twoje drogi

  Bym nie zbłądził nigdy już.

   

 3. Jesteś świata Panem

  I jego opoką      

  Tobie składam hołdy moje

  Tobie daję życie me.

   

Zakończenie: "Z Tobą Jezu chcemy żyć"

 

 1. Z Tobą, Jezu, chcemy żyć,

  Tobie wciąż wiernymi być.

   

  Ref. Ty nas w swej opiece masz,

  Królu serc, Panie nasz,

  Zbawicielu dobry nasz.

   

 2. Prowadź, Jezu, dzieci Twe.

  Daj zwyciężać wszystko złe.

   

Pieśni maryjne

 

"Chwalcie łąki"

 1. Chwalcie łąki umajone,

  Góry, doliny zielone.

  Chwalcie, cieniste gaiki,

  Źródła i kręte strumyki!

   

 2. Co igra z morza falami,

  W powietrzu buja skrzydłami,

  Chwalcie z nami Panią Świata,

  Jej dłoń nasza wieniec splata.

   

 3. Ona dzieł Boskich korona,

  Nad Anioły wywyższona;

  Choć jest Panią nieba, ziemi,

  Nie gardzi dary naszymi.

   

   

 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

  Ptaszęta słodkim kwileniem,

  I co czuje, i co żyje,

  Niech z nami sławi Maryję!

   

"Maryjo ja Twe dziecię"

 

 1. Maryjo ja Twe dziecię,

  O podaj mi Twą dłoń,

  Od złego mnie w tym świecie,

  Od grzechu, Matko chroń.

   

  Ref. Bądź z nami w każdy czas,

  Wspieraj i ratuj nas,

  Matko, bądź z nami, w każdy czas!

   

 2. O, tkliwe Twoje oczy,

  Ku dzieciom, Matko zniż,

  Gdy niemoc serce tłoczy,

  Ty je pociągnij wzwyż.

  Bądź z nami...

   

  "Usłysz Bożej Matki głos"

 3. Usłysz Bożej Matki głos,

  Która wzywa dzisiaj nas.

  Chce u Syna znów wyprosić

  Cud przemiany serc.

   

  Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,

  Przyobleczcie wiarę w czyn.

  Niech się Słowo Boże stanie

  Ciałem w każdym z was.

   

 4. Bóg ukochał w Synu świat,

  Chce zamieszkać w każdym z nas.

  Naucz, Matko, jak zbudować

  Bogu w sercu dom.

   

 5. Serce ludzkie dręczy głód,

  Ciągle szuka, gdzie jest Bóg?

  Naucz, Matko, jak powtórzyć

  Betlejemską noc

Pieśni do Najświętszego Sakramentu

"O zbawcza Hostio"

 1. O Zbawcza Hostio, godna czci

  Co lud do niebios wiedziesz bram.

  Znój srogi nęka wiernych Ci,

  Daj siłę, pomoc ześlij nam.

   

 2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem<

  Niech będzie chwała w każdy czas;

  Niech On wieczystym życiem swym,

  W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

"Przed tak wielkim"

 1. Przed tak wielkim Sakramentem

  Upadajmy wszyscy wraz,

  Niech przed Nowym Testamentem

  Starych praw ustąpi czas.

  Co dla zmysłów niepojęte,

  Niech dopełni wiara w nas.

   

 2. Bogu Ojcu i Synowi

  Hołd po wszystkie nieśmy dni.

  niech podaje wiek wiekowi

  Hymn triumfu, dzięki, czci.

  A równemu im Duchowi

  Niechaj wieczna chwała brzmi.

  Amen.

"Wielbię Ciebie"

Wielbię Ciebie w każdym momencie, – o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie (3x)

 

"Niech będzie chwała"

 

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi,

chwała, niech będzie chwała, tak,

Jemu chwała i cześć.