Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Kantego

Miejsce dla każdego: zdrowego i chorego, poszukującego i zagubionego,

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. (…) „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285).

W diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Zapisy odbywają się pod koniec II klasy gimnazjum. Przygotowania odbywają się w małych grupach z animatorami ( spotkanie raz w miesiącu) i w czasie wspólnych spotkań z księdzem ( raz w miesiącu).