WIKARIUSZE

Księża wikariusze w naszej parafii


 

 kosciol

Tomasz Szugalski.

Pierwszy wikariusz, wyświęcony w 1992 r., w naszej parafii w latach 1992 - 1995, obecnie proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim

.

 kosciol

Ks. Jerzy Dalak

Wyświęcony w 1994 r., w naszej parafii w latach 1995 – 2000, obecnie proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Tucznie

 kosciol

Ks. Jerzy Knap

Wyświęcony w 1993 r, w naszej parafii w latach 2000 – 2008, obecnie proboszcz w parafii Tarnówka.

 kosciol

Ks. Wojciech Szulczewski

Wyświęcony w 1996 r., w naszej parafii w latach 2006 – 2010, obecnie proboszcz w parafii w Śmiechów.

 kosciol

Ks. Adam Falewicz

Wyświęcony w 2008 r., w naszej parafii w latach 2008 - 2010, obecnie rezydent w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie.

 kosciol

Ks. Tomasz Roda

Wyświecony w 2004 r., w naszej parafii w latach 2010 – 2013, obecnie wicedyrektor Caritas Polska.

 kosciol

Ks. Tomasz Rembelski

Wyświęcony w 1998 r., w naszej parafii w latach 2010 – 2012, obecnie w parafii w Pile

 kosciol

Ks. Piotr Flis

Wyświęcony w 2000 r., w naszej parafii w latach 2012 – 2015, obecnie proboszcz w parafii Biały Bór.

 kosciol

Ks. Łukasz Bikun

Wyświęcony w 2010 r, ustanowiony 25 sierpnia 2015 r. Obecnie dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.