PROBOSZCZOWIE

Proboszczowie


 

ks. Antoni Tofil Parafia Kantego

Ks. Antoni Tofil

Pierwszy proboszcz, wyświęcony w 1985. r, w naszej parafii w latach 1991 – 2008, obecnie proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Pile.

ks. Andrzej Skibiński

Ks. Andrzej Skibiński

Drugi proboszcz, wyświęcony w 1990 r., w naszej parafii w latach 2008 - 2017, obecnie proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Sławsku.

 kantego

 

Ks. Wojciech Filimon

Obecny proboszcz, wyświęcony w 1991 r., wcześniej w parafii św. Piotra i Pawła w Sławsku, ustanowiony z dniem 1 sierpnia 2017 r.