POKUTA

 kosciol

Sakrament Pokuty

 

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" . Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Sakrament ten jest również "wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi "przebaczenia i pokoju". Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie… (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1422-1423).

Sakrament pokuty sprawowany jest w naszej parafii przed każdą Mszą Świętą -  w dni powszednie od 17.40.

W każdy pierwszy piątek miesiąca od 17.00 do 21.00.

Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do spowiedzi. Jest 5 warunków dobrej spowiedzi:

 

      - Rachunek sumienia
      - Żal za grzechy
      - Mocne postanowienie poprawy
      - Szczera spowiedź
      - Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom