MAŁŻEŃSTWO

 kosciol

Sakrament Małżeństwa

 

 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601).

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem ostatecznego ustalenia daty ślubu i spisania protokołu przedślubnego.

Przynoszą wówczas:
      - świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli byli ochrzczeni poza parafią zawierania związku małżeńskiego),
      - świadectwa ukończenia szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej,
     -  w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego: zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

     - kopię ostatniego świadectwa z religii ( zazwyczaj jest to świadectwo maturalne )

     - dane świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia

     - jeśli narzeczeni są spoza parafii muszą mieć zgodę na ślub z parafii zamieszkania

W kancelarii parafialnej otrzymają dalsze dyspozycje dotyczące przeprowadzenia tzw. przygotowania bezpośredniego do ślubu.