MAŁŻEŃSTWO

 kosciol

Sakrament Małżeństwa

 

 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601).

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem ostatecznego ustalenia daty ślubu i spisania protokołu przedślubnego.

Przynoszą wówczas:
- świadectwa chrztu do ślubu (jeśli byli ochrzczeni poza parafią zawierania związku małżeńskiego), oraz datę I Komunii św.

- świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (jeśli nie ukończyłeś jeszcze kursu, możesz to zrobić online)

- w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego: stosowne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego 

- informację o ukończonej katechizacji

- dane świadków: imię i nazwisko

- jeśli narzeczeni są spoza parafii muszą mieć zgodę na ślub z parafii zamieszkania

W kancelarii parafialnej otrzymają dalsze dyspozycje.